ارسال صورتحساب توسط شرکت معتمد / سامانه‌های دولتی – با کلید شرکت معتمد/سامانه‌های دولتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیارسال صورتحساب توسط شرکت معتمد / سامانه‌های دولتی – با کلید شرکت معتمد/سامانه‌های دولتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
ارسال صورتحساب توسط شرکت معتمد / سامانه‌های دولتی – با کلید شرکت معتمد/سامانه‌های دولتی را توضیح دهید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
در این روش اطلاعات (عموماً به‌صورت فایل اکسل با فرمت مورد نظر شرکت معتمد) در اختیار شرکت معتمد قرار می‌گیرد تا شرکت معتمد با استفاده از کلید و ابزارهای خود (نرم افزار واسط) صورت‌حساب را ارسال کند. روش سوم نیاز به اخذ گواهی الکترونیکی و کلید عمومی (Public Key) و کلید خصوصی (Private Key) ندارد.