پلمپ دفاتر سکه فروشی

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
سکه فروش که ورودی حسابش بالای ۵ونیم میلیاردتومان باشد باید دفاتر پلمپ نماید ؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اگه گروه اول باشد بله، ضمنا ملاک گروه بندی وضعیت فروش سنوات قبل مودی است، فروش ابرازی دو سال قبل یا اخرین فروش قطعی شده به شرط ابلاغ برگ قطعی تا پایان دی ماه سال گذشته به مودی هرکدوم که بالاتر از 5/5 میلیارد تومان باشد. "