مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده عطاری ها

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهمشمولیت مالیات بر ارزش افزوده عطاری ها
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
"آیا مغازه عطاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود یا خیر؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
مغازه عطاری مشمول ارزش افزوده نیست.