معافیت مالیاتی اشخاص دارای چند پرونده مالیاتی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: معافیت‌های مالیاتیمعافیت مالیاتی اشخاص دارای چند پرونده مالیاتی
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
"اگر دو تا پرونده مالیاتی برای دو فعالیت جداگونه ساخته بشود، دو معافیت مالیاتی به ان تعلق میگیرد یا خیر؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
اشخاص حقیقی فقط میتوانند از یک معافیت معیشتی برای کل درامدها استفاده کنند.