مهلت ارسال مدارک پس از درخواست دفاتر

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمهلت ارسال مدارک پس از درخواست دفاتر
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
تا چند روز بعد از درخواست دفاتر میتوانیم مدارک را پست نماییم؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
تا ۳۰ روز امکان ارسال مدارک وجود دارد.