شمول مالیات واگذاری دفترخانه به فرزند

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیشمول مالیات واگذاری دفترخانه به فرزند
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
واگذاری دفتر خانه توسط سردفتر به فرزندش که پولی دریافت نکرده مشمول چه مالیاتی میشود ایا میتوانیم به عنوان درامد اتفاقی در نظر بگیریم؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اگر به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که از بابت واگذاری دفترخانه به اشخاص واجد صلاحیت، وجهی رد و بدل شده است،مشمول ماده ۹۳ و به نرخ ماده ۱۳۱ خواهد بود.