زمان دریافت مالیات انتقال منفعت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیزمان دریافت مالیات انتقال منفعت
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
" میدونیم که در صلح عمری، موقع عقد، مالیاتی از متصالح گرفته نمیشه و اخذ مالیات موکول میشه به هنگام انتقال منفعت (فوت مصالح)حالا آیا واقعاً و در عمل این مالیات هنگام انتقال منفعت از متصالح گرفته میشه؟ ساز و کارش چطور هست؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"به تاریخ حین الفوت به ماخذ جمع عین و حقوق از متصالح به نرخ ۱۳۱ مالیات اتفاقی مطالبه میشه. یعنی اگه مصالح فوت کرد ، تاریخ فوتش میشه تاریخ تعلق منافع ، رسیدگی بنام متصالح انجام میشه ، اگر ملک تجاری باشه ارزش عینرو طبق ماده ۶۴ محاسبه میکنیم(ارزش معاملاتی ) و ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی و حق کسب و پیشه) رو به تاریخ فوت براساستحقیقات و ارزش حقوق املاک مشابه محاسبه میکنیم و این دو را با هم جمع کرده و درآمد مشمول مالیات رو بدست آورده و می بریم تونرخ ۱۳۱ و مالیات اتفاقی متصالح رو بدست میاریم. اگه فقط سرقفلی صلح شده باشه ، کاری به ارزش عین نداریم و اگه ملک فاقد ارزش حق واگذاری باشه ، فقط ارزش عین بر اساس ارزشمعاملاتی ملاک خواهد بود."