عدم رسیدگی صحیح به اعتراض مودی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیعدم رسیدگی صحیح به اعتراض مودی
Naji عضو سایت پرسیده شده 7 ماه قبل
اگر شخصی رفع تعهد ارزی نکرده باشد، آيا سود تسعیر ارز حاصل از صادرات اين شخص مشمول ماليات است يا خير؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
سود تسعیر ارز ناشی از صادرات در هر صورت مشمول نرخ صفر می باشد صرف نظر از اینکه رفع تعهدارزی بشود یا خیرو صادرات کالای نفتی یا خام باشد یا کالای غیر نفتی صادر شده باشد.