انتقال پرونده به استان دیگر

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیانتقال پرونده به استان دیگر
Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
در مورد انتقال پرونده به استان دیگر چکار باید کنیم؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
تغییر ادرس دفترمرکزی شرکت به آدرس جدید ،البته برای پرونده ۱۴۰۱ و پرونده ۱۴۰۰درهمان حوزه قبل رسیدگی میشود.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
یا باید دفتر داشته باشید یا محل فعالیت.