تاریخ مشمولیت ارزش افزوده خرده فروشان قهوه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر ارزش افزودهتاریخ مشمولیت ارزش افزوده خرده فروشان قهوه
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
آيا مغازه هاي خرده فروشی قهوه هست باید از اول دی ارزش افزوده را اعمال نمايند یا خیر ؟