زمان اجرای آرای دیوان عدالت اداری

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیزمان اجرای آرای دیوان عدالت اداری
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
معاملات محاباتی چه نوع معاملاتی هستند؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
یعنی معالات به صورت حبه( بخشش) که مشمول درامد اتفاقی است.