تعیین تکلیف ارسال معاملات فصلی در خصوص مودیانی که از ماده 100 استفاده میکنند

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیتعیین تکلیف ارسال معاملات فصلی در خصوص مودیانی که از ماده 100 استفاده میکنند
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
" باتوجه به اینکه تعدادی از مودیان گروه سوم از تبصره ماده 100استفاده میکنند و مشمول ارزش افزوده و معاملات فصلی هستند تکلیفشان در این دو مورد چیست؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"مودی، باید خرید و فروش و در حالت کلی، صورت معاملات رو بطور کامل طبق قوانین رعایت‌کنه و در سامانه ها وارد کنه.فقط دقت بفرمایید که توافق مربوط به گروه سوم با شاخص درآمدی مشخص در بخشنامهء توافق باید باشه. "