وظایف مالیاتی دندان پزشک ها

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیوظایف مالیاتی دندان پزشک ها
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
وظایف مالیاتی دندان پزشکها شامل چه مواردی میشود؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و نگهداری اسناد و مدارک درامدی و هزینه ای ثبت نام در سامانه مودیان ثبت صندوق فروشگاهی یا pos هرساله تسلیم اظهارنامه "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"اگه مشمول گروه اول باشد یعنی فروش بیش از ۸ م و پانصد میلیون درسال ، برای سال ۱۴۰۰به بعد مشمول پلمپ دفاتر میشوند. "