محاسبه مالیات مودی دارای کتمان درآمد

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقیمحاسبه مالیات مودی دارای کتمان درآمد
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
مودی برای سال ۹۸ اظهارنامه رد کرده است ولی خرید و فروشی ابراز ننموده و مالیات بر اساس سیستم استخراج نوشته شده و ۳۰درصد هم کتمان شامل شده که پس از اعتراض مودی مالیات تعدیل شده حال سوال اینجاست که میزان کتمان بر حسب مالیات تعدیل شده وصول یا براساس مبلغ مالیات قبل از اعتراض محاسبه میشود؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
بر اساس بخشنامه سازمان ارسال اظهارنامه با نرخ صفر به منزله ی عدم تسلیم اظهارنامه تلقی و علاوه بر جرایم متعلقه امکان برخورداری از معافیت نیز از بین خواهد رفت.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
پس از تعدیل محاسبه میشود.