قبول بدهی های متوفی(اظهار نامه ماده26)

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیقبول بدهی های متوفی(اظهار نامه ماده26)
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
برای قبول بدهی های مرحوم برای اظهارنامه ماده ۲۶ آیا شرط یا بخشنامه خاصی وجود دارد؟ (به طور مثال چک برگشتی ،بدهی به اشخاص حقیقی, پول رهن مغازه)
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اداره مالیاتی بدهی های ابراز شده را بررسی می کند اگر تمامی یا بخشی از بدهی مورد قبول اداره مالیاتی بود، قابل کسر از ارزش روز ماترک ابرازی در تاریخ فوت متوفی است. دیون ابرازی مورد قبول از ارزش ماترک ابرازی در موعد مقرر قابل کسرند."