تاریخ تسلیم اظهار نامه

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"سلام در قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم تو ماده ۲۱واضح و شفاف به زمان تسلیم اظهارنامه اشاره شده تو قانون جدید تو همونفصل وظایف و تکالیف مودیان اشاره شده که تا راه اندازی سامانه مودیان نحوه ارسال مثل قانون قدیم ؛در ماده ۳۵ به یک ماه بعد اشاره شده ! ایا زمان تسلیم اظهارنامه همون ۱۵روز بعد از پایان فصل یا یک ماه بعد از پایان فصل؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"🔹با عنایت به مفاد ماده (۱۳) قانون مزبور و عدم راه اندازی سامانه مودیان و بنابر الزام قانونی قسمت اخیر ماده یاد شده تا زمان راهاندازی سامانه مودیان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آن ها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن می باشد،بنابراین تا زمان راه اندازی سامانه مودیان صرفا اشخاص مشمول موضوع فراخوان های هشتگانه (اختیار حاصله از ماده ۱۸ قانونمصوب ۱۳۸۷) مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده حداکثر ۱۵ روزپس از پایان هر دوره مالیاتی خواهند بود،سایر موارد از جمله تعاریف، تاریخ تعلق، ماخذ، نرخ، معافیت ها، استرداد، مالیات کالاهای خاص، مالیات و عوارض خاص، جرائم،نحوه تخصیص، انتقال و توزیع مالیات و عوارض، رفع اختلاف و دادرسی مالیاتی تابع قانون جدید (لازم الاجرا از ۱۳/ ۱۰/ ۱۴۰۰) خواهد بود. "