وظیفه تیکت زدن برای اظهرنامه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیوظیفه تیکت زدن برای اظهرنامه
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
تیکت زدن برای بارگذاری اظهارنامه در سنیم وظیفه کیست؟ کارمند ثبت نام یا کارمند اظهارنامه؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"بارگذاری اظهارنامه ها که توسط دفتر طرح جامع انجام‌ میشه. "