قابل قبول بودن موجودی اول دوره برای ارسال اظهارنامه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیقابل قبول بودن موجودی اول دوره برای ارسال اظهارنامه
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
مودی جهت عملکرد 1398 فرم تبصره100 تسلیم کرده بود، برای عملکرد1399 اظهارنامه خوداظهاری داده، در اظهارنامه عملکرد 99 مبلغی به عنوان موجودی اول دوره اعلام کرده، با توجه به اینکه سال قبل فرم تبصره100 داده، موجودی اول دوره ابرازی سال99 قابل قبوله؟
5 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"به نظر بنده قابل قبول هست. زیرا موجودی کالا اول دوره به نفع اداره مالیات میباشد، چون مودی موجودی رو به فروش رسانده أست. اما سال قبل موجودی نداشته یعنی کل خرید سال قبل بازفرض صحت حسابهای سال ٩٨ و استفاده از تبصره صحیح بوده. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
طبق ماده ۸۶قانون پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت بایستی مالیات را کسر و تا پایان ماه بعد به دارائی اعلام و مالیات راپرداخت و در ماههای بعد تغییرا ت را اعلام کنند سوال این است که اگر شرکت یا از اول تا آخر سال هیچگونه تغییری از لحاظ تعدادکارکنان نداشته باشد ولی درفروردین یک لییست و در مهر و اسفند که روزهای کارکرد تغییر میکند لیست را به دارایی بدهد و بابت بقیه سال لیست ارائه نکند بایستی برای او جریمه عدم ارسال لیست در نظر گرفت البته مالیات را به موقع پرداخت می کند(لطفا کارکنان دارائیکه در زمینه حقوق کار میکنند یا کارشناسان جواب بدهند ) ممنون میشوم ضمنا با این وضعیت باید به برگ جریمه صادره اعتراض نمود و به هیئت حل اختلاف رفت.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
سلام. مفاد مواد ماده ۱۹۹ و ۱۹۷ ق م م جریمه عدم ارایه لیست و پرداخت مالیات حقوق را الزام و قانونی کرده که با مفاد ماده ۸۶تناقض دارد.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
" طبق این نوشته شما، هیچ گونه جریمه عدم ارسال لیست تعلق نمی گیره متاسفانه ۹۰ درصد ادارات مغایر با قوانین مالیاتی، جریمه را مطالبه می کنند در حالیکه اولا در ماده ۸۶ به صراحت گفته "" و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهد"" همچنین در ماده ۱۹۹ گفته "" مکلف به کسر مالیات باشه."" به عبارتی وقتی تکلیفی به ارائه لیست حقوق برای سایر ماه ها نداره و برای پرسنل، مالیات بر حقوقی نیز مشمول نشده است. پس برای سایر ماه ها جریمه عدم ارسال لیست هم موضوعیت ندارد."
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
"هیات حل اختلاف مالیاتی صرفا در خصوص درامد و مالیات متعلقه اظهار نظر می کنه لیکن جرایم قابل طرح در هیات حل اختلاف نمی باشد و طبق تفویض اختیار مدیران قابل تجدید نظروحسب مورد اعمال بخشودگی می باشد. "