قبول یا عدم قبول دفاتری که اشتباه ثبت زده شده اند

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: پلمپ و تحریر دفاتر قانونیقبول یا عدم قبول دفاتری که اشتباه ثبت زده شده اند
Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
"یه شرکتی هست در حوزه ماده ۸۱در سال ۱۴۰۰ دفاتر پلمپ نکرده و اومدن اطلاعات ۱۴۰۰ رو تو دفاتر سال ۹۱ ثبت زدند. یکی میگه دفاترشو میتونی قبول کنی یکی میگه نمیشه لطفا راهنمایی نمایید. "
3 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"اگر بصورت قانونی بخواین عمل کنید طبق تبصره ۱ م ۱۴۶ مکرر گفته ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک.کسانی که میگویند میتوان قبول کرد شاید برداشت از تبصره این باشد که اظهارنامه یا دفاتر هر کدوم ارائه شد مورد قبول هست. ولی بند ۴ بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۴گفته هر یک از موارد زیر که اظهارنامه و دفاتر جداگانه آورده پس عدم ارایه هرکدوم مشمول نرخ صفر نمیشه البته جایی خوندم که در صورت استفاده از دفاتر سال قبل میبایست به سازمان اطلاع داده بشه. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"سلام تو ایین نامه ماده 95داریم مودیانی که دفاتر دستی نگهداری مینمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونیذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتیکفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال میباشند. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
قابل قبول نیست.