نگهداری دفاتر

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
"ممنون لطفا در مورد مشمولیت ماده 272 اشخاص حقیقی هم راهنمایی کنید. (متن اطلاعیه سازمان نوشته اشخاص حقیقی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند اما برخی از همکاران تمام اشخاص حقیقی که فروش بالای حدالنصاب داشته اند را مشمول مینمایند) "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 2 ماه قبل
برای اشخاص حقیقی فقط گروه اول از سال ۱۴۰۲ فروش بالای ۲۰ و دارایی بیشتر از ۳۵ میلیارد