ثبت دفاتر

Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
"۵ مدرسه داریم که قبلا حقیقی بودند و اظهار نامه حقیقی رد کرده اند پرونده نیز به نام شخص حقیقی است و از سال ۹۷ تبدیل به حقوقی شدند لیکن پرونده همچنان حقیقی است حال برای سال ۱۴۰۱ الزام بر حقوقی بودن وجود دارد در حال حاضر که در ماه اسفند قرار داریم دفاتر ۵ مدرسه در یک موسسه حقوقی چگونه باید ثبت بشود (با داشتن ۵ نفر مودی) "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
" تبصره 4 ماده 8 قانون ارزش افزوده جدید "