پر شدن دفاتر

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
"دفتر روزنانه سال۹۹ پُرشده و به اندازه ۱۵تاسند جا کم اومده آیا دفتر به تاریخ جدید باید گرفت یا ادامه دفتر روزنانه سال قبل میشه نوشت ؟ آیا ممیز میپذیرد؟"
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
برای هر سال باید دفتر مختص همون سال را پلمب کرد
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"تا آنجاییکه من اطلاع دارم ، تاریخ پلمب دفاتر نباید بعد از تاریخ اسناد حسابداری باشد باید قبل از تاریخی که اوراق دفتر به اتمام میرسید اقدام به ابتیاع دفاتر جدید مینمودید. "