مشمولیت مالیات دارایی های منقول استفاده نشده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیمشمولیت مالیات دارایی های منقول استفاده نشده
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
" آیا فروش دارایی‌های منقول که مستعمل نشده است مشمول ارزش افزوده میباشد؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"بله، اگر جزو موارد معاف از ارزش افزوده وفق بند الف ماده ۹ نباشد، مشمول است. بخشنامه ی ۲۸۰۰۴ که به مستعمل و اسقاطی اشاره کرده، در واقعاشاره به مشمول بودن اموال منقول با این شرایط دارد. "