محاسبه عیدی

Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
"عیدی و سنوات رو باید طبق حقوق روزانه ای که در بیمه برای کارمندان رد میشود حساب کنیم یا طبق حداقل حقوق ۱۴۰۱؟ یعنی شخصی که بیشتر از حداقل حقوق برایش بیمه رد میشود عیدی او طبق بیمه حساب میشود یا خیر؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"طبق پایه حقوق منتها برای عیدی گفتن از دو برابر تا سه برابر پایه به شرطی که از میزان مصوب حداقل اداره کار بیشتر نشه حالابیشتر هم بشود موردی وجود ندارد منتهی تبدیل به عرف کارگاه میشود. "