مبنای محاسبه سنوات خدمت

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات حقوقمبنای محاسبه سنوات خدمت
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"برای محاسبه و پرداخت سنوات خدمت پایان سال  تمامی آیتم های حقوق را مبنا قرار میدهیم یا فقط حقوق پایه را مبنا میگذاریم؟   "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
فقط ‌اخرین حقوق پایه مبنا قرار میگیرد.