شکایت کارگر برای حقوق و مزایا

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات حقوقشکایت کارگر برای حقوق و مزایا
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل

شخص کارگر بعد از ترک کار تا چه مدت فرصت داره که برای حقوق و مزایاش از کارفرما طرح شکایت کند؟

1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
برای حقوق و دستمزد کارگر هر زمان که بخواهد میتواند شکایت کنداما برای اخراج و یا بیمه بیکاری یک ماه فرصت هست .