محاسبه جریمه مالیاتی مودی

Naji عضو سایت پرسیده شده 3 هفته قبل
مالیات مودی در سال 96 مثلا 100000تومان میباشد که در صورت استفاده از تبصره همان مبلغ را پرداخت میکند ومبلغ مالیات بابت فروش مثال 150میلیون تومان بوده است که مالیاتش 100هزارتومان شده درواقع مودی کمتر از 150میلیون تومان فروش داشته و همین مبلغ رادر ارزش افزوده و معاملات فصلی اعلام نموده آیا دارایی از این بابت او را جریمه خواهد کرد که کمتر اعلام نموده است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 هفته قبل
درصورتی که بخواهید در متن بحث وارد شوید کلا توافق ماده 100اشتباه محض مودی است و باتوجه به افزایش سقف معافیت سالیانه وابراز مودی همان مبلغ مالیات سال قبل، یک نوع خود ابرازی افزایش فروش و درامد طی سال 97 است.