جریمه دوران تقسیط

Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
برای من برگ قطعی صادر شده ولی توش جریمه زده من کل مبلغ رو تو ۴ قسط پرداخت کرده بودم برای چی جریمه شدم ؟