مشمولیت ماده 169 طلافروشان

Naji عضو سایت پرسیده شده 6 ماه قبل
ضریب فعاليت هاي دندانپزشکی چند ميباشد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"عمومی ۲۵ فک و صورت ۴۲ دهان و دندان ۳۶ پروتز ۳۸ "