مهلت رسیدگی به اعتراض ماده 238

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: دادرسی مالیاتیمهلت رسیدگی به اعتراض ماده 238
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
مهلت رسیدگی به اعتراض  ماده 238چند روز است؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
"۳۰روز اعتراض توافق۴۵روز است."