مشمولیت مالیات تولید سبد برای میوه در یک گلخانه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلمشمولیت مالیات تولید سبد برای میوه در یک گلخانه
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
شخص حقیقی دارای فعالیت کشاورزی و معاف از مالیات است . تولید خیار سبز گلخانه جهت ارایه محصول خود به بازار نیاز به سبد بسته بندی دارد نامبرده جهت این منظور خود دستگاه تولید سبد خریداری و راه اندازی نموده و فقط جهت محصول خود از این سبدها استفاده مینماید لطفا درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات عملکرد نسبت به سبدهای تولیدی راهنمایی بفرمایید.