شرایط به وجود آمده برای مودیان بعد از استفاده از سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیشرایط به وجود آمده برای مودیان بعد از استفاده از سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
چه شرایطی برای مودیان بعد از استفاده از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به وجود می آید؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
حساب های الکترونیک مبنای مالیات ستانی سیستمی قرار می گیرند؛ یعنی اگر یک چنین اتفاقی بیفتد طبیعی است که در ادامه هر مودی که بخواهد این صورتحساب ها را ارسال کند همین صورتحساب ها مبنای رسیدگی مالیاتی آن خواهند بود؛ البته اگر فردی نخواهد به صورت صورتحساب الکترونیک این الزام قانونی را داشته باشد طبیعتا مشمول جرایمی خواهد بود و طبیعتا رسیدگی متعارف در سازمان امور مالیاتی برای آن انجام خواهد شد.