شمول مالیات قرارداد اجاره دریافتی شخص حقوقی از سایر واحد های حقوقی

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات بر درآمد اجاره و مستغلاتشمول مالیات قرارداد اجاره دریافتی شخص حقوقی از سایر واحد های حقوقی
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
آیا اجاره ملکی که یک شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در قالب قرارداد اجاره دریافت میکند مشمول مالیات بر ارزش افزوده است؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"خیر ولی اگر این اجاره در قالب ارائه یک خدمت یا بخشی از خدمت باشه بله مشمول میباشد.مثلا شما به شخصی قراداد میبندین که موضوعات تبلیغی شرکت شما رو ساپورت کنه در قبال دریافت مبلغی شخص زمینی رو در اختیار شما میگذارد. و هزینه هایی انجام میدهد برای اسکان یا تسطیح سازی و نهایتا کل مبلغ رو به صورت ناخالص خدمات ارائه شده که بخشی از آن اجاره محل هست به شما ارائه میدهد.اینجا بحث اجاره نیست و هزینه دریافتی در قالب ارائه خدمت هست."
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اموال غیر منقول مشمول ارزش افزوده نمی باشند.