راهکار عدم ثبت اعتراض در مهلت معین

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیراهکار عدم ثبت اعتراض در مهلت معین
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
چنانچه شرکت نتواند در فرصت ۳۰ روزه اعتراض به برگ تشخیص مالیات را ثبت نماید راهکار سریع چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"چنانچه برگ تشخیص به شخص مودی ابلاغ شده باشد دیگر قابل اعتراض نیست. شورای 216 و دیوان عدالت هم در چنین مواردی وارد موضوع نمی شوند فقط ممکن است بتوانید به 251 شکایت کنید. لیکن اگر ابلاغ قانونی شده باشد در هیات بدوی قابل طرح است. "