صدور برگ قطعی جدید بعد از رای هیات 251

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقیقی - مشاغلصدور برگ قطعی جدید بعد از رای هیات 251
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
" مطلبی درمورد جرائم صدور برگ قطعی جدید پس از آراء شورا یا هیات ۲۵۱ وجود دارد به این صورت که پس از صدور آراء فوق بخشودگی جرائم برگ قطعی اولیه منتفی و بر اساس بخشنامه های به روز بخشودگی اعمال میگردد. اشکال این است که ممکن است از درصد بخشودگی قبل کمتر و حتی مودی بدهکار هم بشود؟آیا برای این موضوع راهکاری وجود دارد؟ "