اعتراض به مالیات عملکردی پس از ارسال به ممیز

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: دادرسی مالیاتیاعتراض به مالیات عملکردی پس از ارسال به ممیز
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"بابت مالیات عملکرد نامه توافق به ممیز داده شده و برگ تشخیص صادر شده است. در حال حاضر چون نامه توافق و و قبولی به ممیز داده شده دیگر نمیتوانیم روی مالیات عملکرد اعتراض نماییم؟   "
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"نزد ممیز محترم مراجعه کنید، نامه توافقی که به امانت در اختیارشون گذاشتید رو پس بگیریدسپس اعتراض کنید. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
به استناد ماده ۲۳۸، خیر