جریمه اصلاحیه اظهارنامه بعد از موعد

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیجریمه اصلاحیه اظهارنامه بعد از موعد
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
اگر در زمان اظهار نامه ارزش افزوده در موعد مقرر رد کنیم و پرداخت کنیم و چند روز بعد از موعد مقرر اصلاحیه بزنیم (مبلغ خرید یا فروش اصلاح بشود)جریمه یا تبعاتی دارد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
اگر مبلغ اصلاحی بیش از مبلغ قبلی باشد نسبت به مبلغ اضافی مشمول جریمه میگردد.