ارسال اظهار نامه شرکت پیمان کاری نفت و گاز

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیارسال اظهار نامه شرکت پیمان کاری نفت و گاز
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
"یک شرکت پیمانکاری نفت و گاز به صورت عمده خریداری میکند و ارزش افزوده ان که ۱۵ درصد هست پرداخت میکند حال هنگام ارسال اظهارنامه ارزش افزوده که جدیدا نوشته اظهارنامه عادی و اظهارنامه سوخت و... باید در کدام قسمت وارد بشود؟ "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"تبصره ۳ ماده ۲۶ ارزش افزوده دایمی:تبصره ۳ـ مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای موضوع این بند، در صورتی ‏که به‌عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهایتولیدی به‌کار برده شود، به‌عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل ‏پذیرش می‌باشد.‏ همچنین مالیات و عوارض پرداختی توسط واردکنندگان وتوزیع‌کنندگان کالاهای مزبور به‌عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور می‌گردد. "