کم کردن اتومبیل فروش رفته از لیست اتوموبیل های درج شده در سامانه

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیکم کردن اتومبیل فروش رفته از لیست اتوموبیل های درج شده در سامانه
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
شخصی که اتومبیل خود را در شهریور ماه منتقل کرده و مالکیتی ندارد در حال حاضر در سامانه مالیات برای آن اتومبیل محاسبه شده . برای کم کردن اتومبیل فروش رفته از لیست اتومبیل ها چکار باید انجام دهد ؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
برای خودرو می توان از راهنمایی و رانندگی تاریخچه یا خلاصه پرونده گرفت، اگر تعویض پلاک به نام فرد دیگری صورت گرفته، مالکیتشخص قبلی پایان یافته و براساس تاریخ تعویض پلاک می توان اقدامات لازم را انجام داد.اقداماتی که در درگاه خدمات مالیاتی باید انجام شود اطلاع ندارم.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
"اگر منظورتان سامانه مالیات بر مشاغل خودرو( خودروهای عمومی) باشه، باید با اسکن برگ سبز مالک بعد درخواست واگذاری مالک درخواست و تایید شود. در سامانه درگاه خدمات مالیاتی برای اتومبیل های بالای یک ملیارد."