مراحل غیر فعال کردن شرکت

Naji عضو سایت پرسیده شده 4 ماه قبل
برای غیر فعال کردن یک شرکت چه مراحلی رو باید طی کرد؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 ماه قبل
"کارخاصی نیاز نیست فقط سالانه نامه رسمی باسربرگ شرکت به عنوان عدم فعالیت داده بشه به دارایی وسالانه اظهارنامه صفر رد بشود. "