معافیت حق بیمه کارگر از مالیات

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات حقوقمعافیت حق بیمه کارگر از مالیات
Naji عضو سایت پرسیده شده 3 ماه قبل
"کل حق بیمه سهم کارگر معاف از مالیات می باشداگر بخشنامه ای وجود دارد لطفا راهنمایی نمایید.   "
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 3 ماه قبل
"بله تمام آن معاف است. "