جریمه رد نکردن اظهار نامه شرکت های غیر فعال

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: اظهارنامه مالیاتیجریمه رد نکردن اظهار نامه شرکت های غیر فعال
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
آیا رد نکرد اظهار نامه برای شرکت غیر فعال جریمه دارد یا خیر؟
2 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
طبق ماده ۱۹۲ جریمه عدم تسلیم اظهارنامه تعلق میگیرد.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین نامه ۲۱۹ ق م م موضوع بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ اظهارنامه صفر جز اظهارنامه های طبق مقررات تلقی نخواهد شد ماخذ جریمه ماده ۱۹۲ ق م م از مالیات متعلقه است وقتی فعالیتی درامدی صورت نگرفته باشد مالیات و جرایمی مطالبه نخواهد شد. "