عدم دریافت سفته از کارگران

Naji عضو سایت پرسیده شده 5 ماه قبل
آیا برای عدم دریافت سفته از کارگران رای دیوان وجود دارد ؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 5 ماه قبل
خیر گرفتن سفته وچک بابت تضمین حسن انجام کار ویا رعایت ایین نامه داخلی کارگاه قانونی و مشکلی ندارد البته کارفرما جهت مطالبه وجه سفته وچک باید از طریق دادگستری اقدام کند و مراجع تشخیص اداره کار صلاحیت ندارند.