ملاک ثبت صورت وضعیت پیمانکاری

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیملاک ثبت صورت وضعیت پیمانکاری
Naji عضو سایت پرسیده شده 2 ماه قبل
در باب ثبت صورت وضعیت پیمانکاری، ملاک زمان ثبت، ارائه خدمت است یا دریافت وجه صورت وضعیت؟