تکلیف مودیان غیرمشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سامانه مودیان و پایانه‌ فروشگاهیتکلیف مودیان غیرمشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان
Naji عضو سایت پرسیده شده 4 هفته قبل
تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیان چیست؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 4 هفته قبل
مشمولین صدور صورتحساب الکترونیکی که هنوز مشمول فراخوان های ارزش افزوده نشده اند، جهت صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مودیان از شناسه کالا/خدمات با نرخ صفر استفاده نمایند.