نحوه ی تعیین ماخذ محاسبه جریمه عدم تسلیم برای شرکت های غیر فعال

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: مالیات اشخاص حقوقینحوه ی تعیین ماخذ محاسبه جریمه عدم تسلیم برای شرکت های غیر فعال
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
ماخذ محاسبه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه شرکتی که غیر فعال است و هیچگونه فعالیت و درآمدی ندارد و مالیاتی نیز مطالبه نمیشود چگونه تعیین میگردد ؟ اصولا اظهارنامه های با مبلغ صفر درحکم تسلیم اظهارنامه محسوب میشوند یا خیر ؟
1 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
"شرکت غیر فعال اظهارنامه بدهد یا ندهد تفاوتی نداشته و جریمه عدم تسلیم اظهارنامه ندارد . مبنای جریمه ماده ۱۹۲ میزان مالیات است. زمانی که مالیات برای شرکت غیرفعال صفر باشد طبیعتا جریمه ۱۹۲ هم صفر است. اظهارنامه صفر برای شرکت فعال در حکم عدم تسلیم است. "