شمول مالیات انتقال پلاک ثبت شده

تالار پرسش و پاسخدسته بندی: سایر موضوعات مالیاتیشمول مالیات انتقال پلاک ثبت شده
Naji عضو سایت پرسیده شده 1 ماه قبل
"شخص حقیقی قصد دارد یک پلاک ثبتی را به صورت رایگان قطعی به شخص دیگر یا نهاد مانند آموزش پرورش یا موسسه خیریه انتقال بدهد در حال حاضر انتقال دهنده مشمول مالیات نیست؟ انتقال گیرنده که مشمول مالیات اتفاقی می‌شود الان که گواهی ۱۸۷ صادر میگردد پرداخت میکند یا بعداً ؟ "
6 پاسخ
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
اگر گیرنده هم آموزش و پرورش باشد هم مشمول مالیات نیست.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
در حالتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری یا موسسات وابسته به آن‌ها باشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یاسایر ادارات دولتی به نیابت از مالک انتقال داده می‌شود، در محاسبه مالیات نقل و انتقال مبلغ ذکر شده در سند به جای ارزش معاملاتی، ملاک عمل قرار خواهد بود.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" بااستناد به بند۱۰ماده قانون مالیات برارزش افزوده، اموال غیرمنقول مشمول مالیات نمی شوند. هرگونه انتقال قهری/ اجرایی اموال منقول ( ماشین آلات، تجهیزات، ابزارآلات ) به هرشکل به اشخاص حقیقی/ حقوقی مشمول مالیات می بلشد بند۱۰ماده۹ "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
" تا آنجا که بنده اطلاع دارم ، انتقال اجرایی اموال مدیون و یا محکوم، به طلبکار و به سبب عدم استیفای دین که در اجرای مفاد اسنادرسمی یا احکام قضائی صورت می گیرد، جز مالیات نقل و انتقال، مشمول هیچ نوع مالیات دیگری نیست. "
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
این انتقال، قهری و خارج از اراده ی مالک بوده و در فرض مورد نظر جنابعالی از دایره ی اصول حسابداری خارج است و نمی توان عنوان فروش یا عرضه ی کالا ،بر آن نهاد.
مصطفی خوش طینت پاسخ داده شده 1 ماه قبل
ادارت دولتی مشمول مالیات نیستند و موسسات خیریه نیز در صورت تسلیم اظهارنامه و ارایه دفاتر و اسناد ومدارک و نیز داشتن ناظر وهمچنین رعایت مقررات ماده 139 ق م م مشمول نرخ صفر می باشند.